Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στην κοινωνία


Το φαγητό είναι η δουλειά μας, αλλά η δουλειά μας πρέπει επίσης να σέβεται την κοινωνία, το περιβάλλον και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Στην Potpan αναγνωρίζουμε ότι ως εταιρεία πρέπει να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων και η δέσμευση αφορά τρεις βασικούς πυλώνες: το περιβάλλον, τους ανθρώπους μας και τις τοπικές κοινότητες.

  Περιβάλλον


  Η προστασία του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιούμαστε είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Όχι μόνο έχουμε επιλέξει να κατασκευάσουμε το εργοστάσιό μας σε μια τοποθεσία χωρίς ρύπανση, μακριά από τα κοντινά βιομηχανικά συγκροτήματα, αλλά δεσμευόμαστε επίσης να το διατηρήσουμε καθαρό. Διασφαλίζουμε ότι η λειτουργία μας δεν επιβαρύνει τον αέρα, το νερό και το έδαφος στη γύρω περιοχή, λειτουργώντας μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.
  Επιπλέον, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε την πλέον φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία, πλήρως ανακυκλώσιμη. Συγκεκριμένα, διασφαλίζουμε ότι χρησιμοποιούμε την ελάχιστη δυνατή συσκευασία για να αποφύγουμε τη δημιουργία επιπλέον αποβλήτων.

  Συνολικά, εγγυόμαστε ότι η λειτουργία μας είναι μία από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον και είμαστε πιστοποιημένοι με το πρότυπο ISO 14001: 2004.

  Κοινότητα


  Είναι σημαντικό να προσφέρουμε στην τοπική κοινότητα όπου δραστηριοποιούμαστε. Συνεπώς, φροντίζουμε να συμβάλουμε στην τοπική οικονομία υποστηρίζοντας και επιλέγοντας να συνεργαζόμαστε με τοπικούς αγρότες και επιχειρήσεις και απασχολώντας άτομα από τις τοπικές περιοχές.

  Επίσης, φροντίζουμε να παρέχουμε υποστήριξη σε ευαίσθητους και άπορους ανθρώπους στις τοπικές κοινότητες σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση της Κεντρικής Νομαρχίας της Ελλάδας στην οποία ανήκουμε.

  Οι Άνθρωποι


  Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας. Προσπαθούμε να τους προσφέρουμε ένα σεβαστό περιβάλλον εργασίας, όπου ο καθένας μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του. Προσφέρουμε ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης και αποσκοπούμε στην υγεία των ανθρώπων μας μέσω ενός ιδιωτικού προγράμματος ιατρικής ασφάλισης, το οποίο υποστηρίζεται πλήρως από την Potpan.