Εστίαση Ειδικής Φροντίδας

Όσον αφορά στις ανάγκες των ευάλωτων πληθυσμών, είτε πρόκειται για παιδιά, πρόσφυγες ή άστεγους, διαθέτουμε μία από τις λίγες κουζίνες που πληρούν τα απαιτούμενα υψηλά πρότυπα υγιεινής. Οι διαιτολόγοι μας δημιουργούν θρεπτικά μενού ειδικά σχεδιασμένα σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των παραληπτών. Η κουζίνα μας τα εκτελεί με ιδιαίτερη προσοχή και η ομάδα εφοδιασμού εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, έως ότου τα γεύματά μας φτάσουν στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.
Το εύρος των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:

Μάθετε περισσότερα